Erik Strömbäck

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (KBT)

0706 - 24 11 82 
erik@strombackpsykologi.se
Mottagningsadress: 
Valentinhuset
Sabbatsbergsvägen 8 
113 61 Stockholm


Om mig

Jag tog examen från psykologprogrammet 2010 vid Örebro universitet. 2019 blev jag färdig psykoterapeut vid Stockholms universitet, vilket betyder att jag är specialiserad inom KBT som behandlingsmetod. Jag har flerårig erfarenhet av behandling inom ätstörningar, sömnbesvär och ångesttillstånd som paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom och PTSD. 

Jag har arbetat kliniskt inom primärvård och psykiatri, senast hade jag en anställning på Stockholms centrum för ätstörningar. Sedan våren 2020 driver jag min egen mottagning i k-märkta lokaler i Valentinhuset, beläget i Vasaparken i Stockholm. Jag erbjuder KBT-behandling till vuxna, handledning till kollegor och utbildningar framför allt inom ätstörningar.

 

Jag behandlar

Ätstörningar

Ätstörningar kännetecknas av en intensiv önskan att gå ner i vikt eller rädsla för att gå upp i vikt. Man ägnar en stor tankekraft åt mat och vikt/figur istället för annat i livet. Kanske hetsäter man också och använder olämpliga sätt för att kompensera för kalorier. 

De vanligaste ätstörningarna är ospecificerad ätstörning, anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Jag erbjuder vuxna personer över 20 år behandling för samtliga dessa fyra tillstånd.  Behandlingen omfattar vanligtvis 10-20 enskilda sessioner.


Paniksyndrom

Panikattacker är plötsliga attacker av intensiv rädsla eller obehag. Att få panik vid allvarliga händelser är ingenting konstigt, tvärtom ganska naturligt. Men om attackerna uppstår från ingenstans - oprovocerat - kan vara något som bör behandlas. Om du har börjat undvika situationer, såsom att gå ut ensam eller åka tunnelbana, kan det röra sig om det som kallas paniksyndrom. Vid paniksyndrom finns ofta ett inslag av tankar om att bli galen, få en hjärtinfarkt eller tappa på kontrollen på något sätt. Numera vet vi att panikattacker är helt ofarliga, men de är förstås mycket obehagliga. Paniksyndrom kan behandlas effektivt med metoden exponering, vilket är en av de mest etablerade KBT-metoderna. Behandlingen pågår vanligtvis i ca 10-15 sessioner. 

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom kan beskrivas som intensiva och obehagliga tankar som måste tryckas ner eller neutraliseras på något sätt, antingen med en annan tanke eller med en handling, s k tvångshandling. Det kan även röra sig om att vara tvungen att följa en viss regel eller fixering. Behandlingen för tvångssyndrom kallas ERP, exponering med responsprevention, innebär att vi kartlägger både de ofrivilliga tankarna och tvånget och hur du stegvis kan bli av med dessa.


Sömnbesvär

Har du svårigheter att somna eller vaknar du mitt i natten och kan inte somna om? Leder det till några besvär på dagen? I så fall kan det vara så att du lider av insomni. KBT-behandlingen för insomni går ut på att normalisera dina sömnvanor, vilket även har god effekt på besvär på dagen. Behandlingen innehåller också utbildning om sömn och hantering av nattlig oro. Vanligtvis omfattar den 5-10 enskilda sessioner.


PTSD/Trauma

De flesta människor är någon gång med om mycket obehagliga händelser av olika slag. Vanligtvis leder inte det till några besvär i framtiden men för vissa lever händelsen kvar och orsakar psykiskt obehag och begränsningar i livet. Om du har varit med om en  traumatisk händelse, som till exempel våld, sexuella övergrepp eller mobbing och har plågsamma upplevelser i form av minnen, flashbacks eller mardrömmar kan du lida av PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Det finns effektiv behandling för PTSD som kallas PE - prolonged exposure - som omfattar vanligtvis 10-20 sessioner, där vi ibland träffas för dubbelsessioner.


Social fobi

Är du rädd för att stå i centrum för uppmärksamheten eller upplever ångest i sociala situationer? Social fobi kan beskrivas som en oerhört stark blygsel, vilket leder till att man får ångest i sociala sammanhang och ofta fokuserar man för mycket på sig själv istället för omgivningen. Till slut undviker man ofta sådant som kalas, mingel eller dejtande. Det kan även röra sig om rädsla att hålla tal. Följden blir inte sällan ett begränsat liv. KBT-behandling för social fobi omfattar vanligtvis 10-20 enskilda sessioner.


Alkoholberoende

Dricker du vanligtvis mer än du hade planerat eller har du försökt sluta dricka men misslyckats. Leder ditt drickande till problem för dig? Jag arbetar med en KBT-intervention och motiverande samtal vid alkoholberoende. Du behöver inte ha bestämt dig innan om du vill sluta dricka helt eller kunna dricka måttligt före behandlingen. 


Depression

Nedstämdhet kan vara en reaktion på olika saker, som medicinska tillstånd eller en livskris. Att vara låg ibland hör livet till, men om du kört fast, kanske känner dig orkeslös eller har tappat intresset för sådant du brukar tycka om, kan det vara viktigt att behandla. Behandlingen omfattar vanligtvis 10-15 enkelsessioner.

Arbetslivserfarenhet

Stockholms centrum för ätstörningar

2018 – 2020

På SCÄ arbetade jag som psykolog med behandling av vuxna. Här var jag även med att driva utvecklingen av metoden CBT-E som är en evidensbaserad behandling för ätstörningar. Jag utbildade även personal i metoden.  


WeMind specialistpsykiatri

2016 – 2018

På Wemind arbetade jag som psykolog under två år med komplexa fall av ångest och depression. Jag sökte mig till mottagningen eftersom jag märkte att det var en psykiatrisk mottagning där patienter ofta fått bra hjälp. Här fick jag bra träning i att arbeta manualbaserat med KBT, inte minst tack vare alla duktiga kollegor. Under mina två år på Wemind började också ett personligt engagemang för patienters behov och intresse för att utveckla psykiatrin växa till liv.  

Stuvsta vårdcentral 

2011 – 2016

På vårdcentralen behandlade jag ett stort antal patienter med bland annat ångest-, sömn- och stressrelaterade besvär. Som psykolog på en vårdcentral blir man väldigt bred i sitt kunnande och jag uppskattade även att bli en trygg person för patienterna att kunna kontakta och återkomma till. Efter fem år kände jag ett behov att specialisera mig och förbättra mina färdigheter i manualbaserad KBT och sökte mig till Wemind. 

Vad är KBT?

En KBT-behandling kan vanligtvis delas in i tre olika faser:

Bedömningsfas
Här kartlägger vi tillsammans problemet och vad som gör att du inte har tagit dig vidare på egen hand. Vi kommer att undersöka tidigare erfarenheter i livet som kan ge ledtrådar till detta och gå igenom vad du hittills har provat för att hantera dina svårigheter. Inte sällan handlar psykiskt illabefinnande om att man har hamnat i negativa spiraler, och i den här fasen ska vi försöka förstå vad din negativa spiral består av. I KBT strävar vi efter att jag som terapeut och du som klient är överens om vad som faktiskt problemet. I denna fas undersöker vi också vad du vill få ut av behandlingen och kommer överens om lämpliga mål. Bedömningsfasen pågår vanligtvis i 2-3 sessioner. 


Förändringsfas
I denna fas hjälper jag dig att prova nya saker för att ta dig ur din negativa spiral. Det kan vara saker som du upplever som oerhört skrämmande innan, så vi behöver vara överens om en plan som kan ge effekt men samtidigt inte är för krävande. Förändringen sker både i sessionen där vi gör övningar tillsammans och mellan sessionerna i form av hemuppgifter. Varje session avslutas med att vi kommer överens om vad som ska vara ditt nästa steg. I takt med att du klarar nya saker brukar en ny energi uppstå och det är inte alltid så omöjligt som man kanske trodde innan. Övningarna är givetvis alltid frivilliga och du vet alltid vad nästa steg är. Beroende på problemområde kan denna fas vara allt mellan 5 - 20 sessioner lång. 

Avslutningsfas
Här summerar vi behandlingen och gör en framtidsplan tillsammans. Det tar vanligtvis 1-2 sessioner.


Uppföljning
Efter ca ett halvår brukar det vara bra med en ett uppföljande samtal där vi kan se hur det har gått med din framtidsplan. Ibland behöver man ett par extra sessioner, vilket då kallas för boostersesssioner. Har behandlingen någon effekt? 

Under mitt examensarbete vid psykoterapeututbildningen var jag engagerad i forskning om mål i psykoterapi. Jag undersökte då ett verktyg som heter BIT-C som används för utvärdering av psykoterapi. BIT-C är en bra hjälp både för att formulera vad du vill få ut av behandlingen och om du rör dig mot dina mål under behandlingens gång. Du får fylla i formuläret i början av kontakten och därefter följer vi utvecklingen med hjälp av det. Här är en artikel i tidningen Modern psykologi där jag blir intervjuad om mål i terapi utifrån min forskning.


Vad är evidens?

Att utvärdera psykoterapi vetenskapligt är ett sätt att se metoden faktiskt har effekt. För att en metod ska kunna kallas evidensbaserad ska den ha visats sig ha effekt även i vetenskapliga och kontrollerade studier. En fördel med detta är att det innebär en trygghet både för klienten och behandlaren. I det fall som det är möjligt använder jag i första hand den publicerade behandlingsmanual som har bäst stöd i forskning. 

 
 

Pris & kontakt

Priser
Enkel session, 50 minuter: 1350 kr
Dubbelsession, 90 minuter: 1850 kr
Handledning: Enligt överenskommelse
Utbildning/föreläsningar: Enligt överenskommelse
Samtalen kan även ske över videolänk


Kontakt
08 - 12 14 84 28 
0706 - 24 11 82
erik@strombackpsykologi.se

Bokning kan även ske via https://teraply.se/

Mottagningsadress:
Valentinhuset
Sabbatsbergsvägen 8
113 61 Stockholm
I fältet nedan kan du fråga vad som helst. Glöm inte att ange telefonnummer om du vill att jag ringer upp dig. 

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck