Områden

Jag arbetar utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi, och anpassar behandlingen till din situation. Du kan kontakta mig om du önskar hjälp med följande: 

- Ångest, oro, panikattacker
- Depression, nedstämdhet
- Stressrelaterade besvär
- Sömnbesvär
- Ätstörning, vuxen
- Ätstörning, ungdom
- Parterapi


Utvärdering

Genom mitt arbetsliv har jag kommit att brinna särskilt för att hitta metoder och verktyg som verkligen fungerar. Under min utbildning har jag varit engagerad i forskning om mål i psykoterapi. Jag använder relevanta frågeformulär eller verktyg när sådana finns. Här kan du läsa en artikel där jag intervjuas om mål i terapi i tidningen Modern psykologi.

 
 

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling för bulimi och ångest