Vad är KBT?

En KBT-behandling delas vanligtvis in i tre faser

Inledning, kartläggning
Här kartlägger vi tillsammans problemet och vad som gör att du inte har tagit dig vidare på egen hand. Inte sällan handlar psykologiska problem om att man har hamnat i negativa spiraler, och i den här fasen ska vi försöka förstå din negativa spiral. Vi formulerar mål och jag hjälper dig att hitta nycklar som kan hjälpa dig framåt. 


Förändringsfas, vägen framåt
I den här fasen hjälper jag dig att prova nya saker för att ta dig ur din negativa spiral. Att klara nya saker brukar inge en ny energi både i behandlingen och tillvaron i stort. Varje session avslutas med att vi kommer överens om vad som ska vara ditt Nästa steg. 


Avslutningsfas
Här summerar vi behandlingen och gör en framtidsplan tillsammans. 


Uppföljning
Efter ca ett halvår brukar det vara bra med ett uppföljande samtal där vi kan se hur det har gått med din framtidsplan. 

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling som fungerar